Flaga Uni europejskiej
Tradycja

Ponad 1000 lat tradycji grzybiarstwa w Polsce

Polska jest największym producentem pieczarek w Europie i największym eksporterem na świecie.
Polskie pieczarki od lat wyróżniają się jakością. 

Ale polskie tradycje zbierania, uprawy i używania grzybów sięgają 
początków Polski, a nawet dawniejszych czasów.

Pierwsze wzmianki
o grzybach

Pierwsza pisemna wzmianka o jedzeniu grzybów w Polsce pochodzi z Pasji Świętego Wojciecha, która datowana jest na 1004 rok – to także jedna z najstarszych wzmianek o grzybachw Europie. Już wówczas grzyby były częstym gościem na polskich stołach. Prawdopodobnie już wówczas powszechną rozrywką było grzybobranie – osławione później między innymi przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”.

Zbiory grzybów podlegały prawom i regulacjom. W 1567 roku król Zygmunt III August wprowadził ustawę leśną, która zezwalała na zbiory grzybów w lasach królewskich, wraz z wymienieniem gatunków.Pieczarki w Polsce

Po 1945 roku nastąpił błyskawiczny rozwój hodowli pieczarek, który jeszcze bardziej przyspieszył po 1989 roku. Obecnie Polska jest największym producentem pieczarek w Europie – w Polsce hoduje się 1⁄4 całej produkcji Unii Europejskiej, a polskie pieczarki trafiają do wszystkich krajów Europy i wielu krajów na całym świecie.

Pieczarka w Polsce zagościła w XVIII wieku i była uważana za towar luksusowy. To sprawiło, że już wówczas w Polsce hodowano wyłącznie najlepsze pieczarki.

Do Polski pieczarki sprowadziła szlachta, która podróżowała po Europie Zachodniej, w tym między innymi po Francji. Początkowo grzyby te sprowadzano z zagranicy, ale szybko rozpoczęto rodzimą hodowlę. Hodowano je na najlepszych nawozach w dworach szlacheckich i stawiano na równi z truflami.

pieczrki